DOĞRU CEVAPTA HER ÖĞRENCİNİN LİDER BİR ÖĞRETMENİ VAR!

“Öğrenme coşkumuzun ve akademik performansımızın merkezinde lider öğretmenlerimiz var. “

Doğru Cevap Öğrenme ve Gelişim Modelinin en önemli bileşenlerinden biri de öğretmenlerimizin eğitim kimliğimizdeki rolünü tanımlayan Lider Öğretmen kavramıdır.

Lider öğretmenlerimiz, öğrenme sürecine anlam kazandıran eğitim-öğretim uygulamaları ile her öğrencimizin başarı kavramına sahip çıkmasına destek olmaktadır.

*Geliştirici Rehberlik

*Aktif İletişim

*Mesleki Tutku

*Alan Hâkimiyeti

*Teknolojik Yeterlilik

 

Geliştirici Rehberlik

Doğru Cevapta her öğretmen rehber öğretmendir.

Öğrencilerimiz ile tanışma anımız başarı yolculuğumuzun başlangıcıdır.

Lider öğretmenlerimiz, bilgi, pedagojik yeterlilik ve psikolojik güç desteği konularında öğrencilerimizin her anında yanındadır.

 

Aktif İletişim

Doğru Cevapta her öğretmen güçlü iletişim becerilerine sahiptir.

Etkili iletişim becerileri öğrenme niteliğinin olmazsa olmazıdır.

Lider öğretmenlerimiz, sözel iletişimden yazılı geri bildirime, ders anlatımında kullandığı dilden teknolojik platformlardaki iletişim araçlarına kadar sahip oldukları iletişim becerileriyle öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamaktadır.

 

Mesleki Tutku

Doğru Cevapta her öğretmen mesleğine tutkuyla bağlıdır.

Mesleki tutku, sürdürülebilir öğrenme keyfi ve öğretme isteğinin altyapısıdır.

Lider öğretmenlerimiz; meslek etiği anlayışı, sürekli değişim ve gelişim isteği, okul kültürüne katkısı, öğrenci ve meslektaşları ile kurduğu paylaşımcı diyalog ile öğrencilerimize ilham veren bir yetişkin modeli sunmaktadır.

Alan Hâkimiyeti

Doğru Cevapta her öğretmen öğrenme coşkusunu alan hâkimiyeti ile bütünleştirir.

Yeni çağın eğitim metodolojisi çağın gereklerine hitap edecek bir şekilde uygulanmalıdır.

Lider öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin gelişim basamaklarıyla paralel ders içerikleri ve yöntemleri ile öğrencilerimizin ders odaklı öğrenme ihtiyaçlarına cevap veren esneklikte planlama yapmaktadır.

 

Teknolojik Yeterlilik

Doğru Cevapta her öğretmen teknoloji kullanımında liderdir.

Yüz yüze ya da çevrimiçi öğrenme platformlarında teknolojinin öğretim programıyla bütünleşmiş bir katma değerde kullanılması öğrenme sürecine hız ve nitelik kazandırmaktadır.

Lider öğretmenlerimiz, etkin teknoloji kullanımı konusundaki yeterlilikleri ile yeni nesil öğrenme deneyimi sunmaktadır.