BAŞARI TAKİP SİSTEMİ NEDİR?

 

Fikir ve motivasyon hayal gücümüzdür.

Hayal gücümüz kendimize olan inancımızı temsil eder.

İnancımız kararlılıkla yol alır.

Kararlılık, sorumluluk bilincimizle çabamızı yönlendirir.

Hayal gücümüzle başlayan başarı hikâyemiz çabamızla hedefimize ulaşmamızı sağlar.

 

Üç temel başlıkta yapılandırdığımız Başarı Takip Sistemi

Performans Verilerini

Yapıcı Geri Bildirimi

Yetenek ve İlgi Yönetimini kapsamaktadır.

 

Performans Verileri

Öğrencilerimize özgü yetkinlik ve hedeflerin belirlendiği, ölçümlendiği ve sonuçlarının iyileştirildiği bir sürecin göstergesidir.

Her bir öğrencimizin başarısının güvenilir ve somut verilerle sistematik ve düzenli takibi eğitim kimliğinde geliştirici bir rol oynamaktadır.

Bizler periyodik olarak performans ölçümü yaparak;

Öğrencilerimizle birlikte ve öğrencilerimiz için belirlediğimiz stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda her öğrencimizin ne kadar ve nasıl ilerleme gösterdiğini yakın bir takip mekanizmasıyla izleyerek başarının profesyonel ve bütünsel bir sistemin sonucu olmasını önemsiyoruz.

Öğrencilerimizin akademik, sanatsal, sportif alanlardaki performans verilerini takip ederek şeffaf, gerçekçi performans verileri ile gerçek hayata dönük, kalıcı öğrenmenin odağında, bireysel farkındalık fırsatları sunarak başarıyı tanımlıyoruz. 

 

Yapıcı Geri Bildirim

Başarı takip sistemimizin en önemli motivasyon kaynağı yapıcı geri bildirimlerdir.

Geri bildirim süreçlerindeki temel prensiplerimiz; hızlılık, hedefe odaklılık, bilimsellik ve açıklıktır.

Öğrencilerimiz tüm geri bildirimlerin kendi hedefine ulaşmak için destekleyici ve teşvik edici bir süreç olduğunu bilir; bunu yaşam boyu kullanacağı bir araç haline getirir.

 

Eğitim süreçlerinde öğrencinin bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre planlanan hedeflere ulaşma konusundaki performans verileri, periyodik olarak öğrenci ile birlikte değerlendirilir ve kişiye değil, hedefe odaklı bir yapıcı geri bildirim sürecini yönetiyoruz.

 

Yetenek ve İlgi Yönetimi

Yeteneği, insanın kendi doğasından, mizacından ve bazı özelliklerinden kaynaklanan yatkınlıkla, bazı etkinlikleri, çalışmaları, davranışları daha iyi yapabilme becerisi olarak tanımlıyoruz. Bu tanıma uygun olarak öncelikle öğrencilerimizin hangi alanlardaki etkinlik, çalışma ve davranışları diğerlerine göre daha kolay yapabildiklerini keşfetmekle işe başlıyoruz.

İlham veren lider öğretmenlerimiz, öğrencinin yetenek ve ilgi yönetiminin baş aktörleridir. Onların yeteneklerinin gelişmesi ve ilgi alanlarında özgün ürünler ortaya koymaları için yetenek ve ilgilerine odaklanıp onlar için en uygun gelişim planlarını yapıyoruz.

Öğrencilerimizin yetenekli oldukları ve ilgi duydukları alanlarda geliştirilmesi için uygun ortamlar ve programlar oluşturuyor, onların kendilerini keşfetme serüvenlerinde aktif rol alıyoruz.

 

Başarı Takip Sisteminde Öğrencileri Neler Bekliyor?

 

Nitelikli ve Amaca Uygun Yayınlar

Öğrencinin başarı hedeflerine ulaşabilmesi için yayınlar en büyük yardımcımız olacaktır. Bu nedenle yayınların seçiminde hedeflerimize uygunluk en temel ölçütümüzdür. Yayınlarımız, içerikten baskıya kadar her aşamasında yüksek standartlara sahip ürünlerdir.

 

Öğrenci Tanıma ve Ölçme Değerlendirme Araçlarımız

Öğrencilerimizi akademik, sosyal, psikolojik ve mizaç özellikleri bakımından tanınması için bir dizi bilimsel ölçek kullanıyoruz. Bireysel özelliklerini bilimsel ölçeklerle tanıdığımız öğrencimize özel gelişim planları ve başarı hedefleri belirliyoruz.

 

Öğrenci tanıma ve ölçme değerlendirme araçlarımızı, “İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri”, “Okul Olgunluk Testi”, “Öğrenci Tanıma Envanteri” ,“Öğrenme Stilleri Envanteri”, “Çalışma Davranışları Ölçeği”, “Dikkat-Algı Testleri”, “Mizaç Temelli Kişilik Testi” olarak sıralayabiliriz.

 

İlk Adım Bireyi Tanıma Envanteri: Öğrencimizin kurumumuza ilk adım attığında hakkında özet ama ona doğru yönlendirme yapmamızı sağlayacak kadar sağlam verilere sahip bir ölçektir. Bu envanter sayesinde öğrencinin öğrenme stili, çalışma davranışı, zeka türü, mesleki yönelimi gibi alanlardaki durumunu ilk aşamada görmek mümkün olabilmektedir.

Okul Olgunluk Testi: İlkokul 1. Sınıf aşamasındaki aday öğrencinin 1. Sınıfa hazır olup olmadığını bilişsel, motor beceriler, analiz ve sentez becerileri gibi kategorilerde ölçmemize yarayan uluslararası geçerliliği olan bilimsel bir testtir. Test sonucu uzmanlarımız tarafından değerlendirilir ve sonuç raporlar veli-sınıf öğretmeni-rehber öğretmen üçlüsü ile birlikte değerlendirilerek öğrencimizin 1. sınıfa başlamasıyla ilgili karar verilir.

Öğrenci Tanıma Envanterleri: Tüm sınıf kademelerinde öğrencinin kendisiyle ilgili algısını ve objektif durumlarını tek bir raporda listelememize imkân veren bir envanterdir. Bu envanter süreç boyunca lider öğretmenlerinin ihtiyaç halinde inceleyecekleri temel bir bilgilendirme formu niteliği taşımaktadır. Öğrencinin aile durumunda, çevresini algılama şekline kadar birçok alanda bilgiler içermektedir.

Öğrenme Stilleri Envanteri: Her insan farklıdır ve öğrenme becerileri de birbirinden farklılık gösterir. Bu sebeple öğrencilerimize 5. Sınıftan itibaren uygulanan bir envanter ile öğrenme stillerini tespit ediyoruz. Öğrenme stilleri haritasını çıkardığımız öğrenciler, içinde bulundukları sınıf ortamında en doğru yöntemle öğrenme süreçlerine katılabilmeleri için bu konuda uzman lider öğretmenlerimiz tarafından farklılaştırılmış öğretim yöntemleriyle kazanım hedeflerine ulaşır.

Çalışma Davranışları Ölçeği: Bir öğrencinin çalışmaya başlarken, çalışmayı devam ettirirken ve sonlandırırken nasıl davranışlar sergilediğini tespit etmemizi sağlayan bu ölçek sayesinde öğrencilerimizin çalışma davranışlarını hedeflerimize uygun olarak geliştirebiliyoruz. Öğrencinin zamanını daha etkin kullanmasını sağlayan bu ölçek verileri aynı zamanda dikkat testleri ile de ilişkilendirilerek öğrenci ile birlikte stratejik bir çalışma planı yapmamıza imkan vermektedir.

Dikkat – Algı Testleri: Öğrencilerimizin dikkat düzeyleri ve algı türlerinin tespit edildiği bilimsel test ve ölçeklerdir. Bu testlerin uygulanmasıyla birlikte öğrencilerimizin görsel algıları, dikkat düzeyleri ve psiko-motor hızları, dikkat eğrileri gibi birçok alanda durumlarını görebilme ve aynı zamanda dikkat geliştirme egzersizleri programımızla öğrencilerimizin dikkat performanslarına bağlı birçok alanda daha iyi bir başarı performansı ortaya koyabilmelerini destekliyoruz.

Mizaç Kişilik Testi: İnsanların doğuştan getirdikleri özellikleri olan mizaçlarının keşfedilmesini sağlayan bir testtir. Online olarak uygulanır. Test sonunda detaylı bir kişilik raporu verilir. Bu rapor, veli, rehber öğretmen ve öğrenci ile birlikte değerlendirilir. Öğrencilerimiz hem değerler eğitimi hem sosyal kültürel etkinlikler ve hem de kulüp çalışmalarında mizaç özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla farklılaştırılmış ve mizaç özelliklerine uygun yöntemlerle etkinliklere katılırlar. Bunun yanında sınıf yönetimi, rehberlikte kriz yönetimi, öğrenci ile iletişim ve motivasyon gibi birçok alanda öğrencinin mizaç özelliklerine uygun yönlendirmeler yapılır.

 

Lise gruplarında öğrencilerimizin kariyer hedeflerini değişkenlik gösteren ilgilere göre değil, hayat boyu devam edecek ve kendi doğalarından kaynaklanan kişilik ve mizaç özelliklerine göre birlikte belirliyoruz.