Akademik Gelişim: Lise dönemi, üniversiteye geçiş aşaması olduğundan, ülkemizin bir gerçeği olarak akademik gelişimin, diğer tüm gelişim alanlarının önüne geçtiği bir dönemdir. Okullarımızda öğrencinin akademik gelişiminin en üst seviyelere ulaşması için birçok yöntem, araç ve sisteme sahibiz. Onları kendi yetenekleri ve sınırları ölçüsünde ulaşabilecekleri hedefe ulaştırma yollarını çok iyi biliyoruz. Bunun yanında akademik başarıyı etkileyen diğer faktörlerin de farkındayız. Bedensel ve duygusal olarak normal bir gelişime sahip olmayan bir gencin akademik gelişiminin sağlıklı bir biçimde ilerlemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi sadece akademik olarak geliştirmekle kalmıyoruz; onları yetenekleri doğrultusunda sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere yöneltiyor ve mutlu bireyler, başarılı bireyler olmalarını sağlıyoruz. Mutlu, başarılı, sağlıklı gençlerin akademik olarak gelişmesi çok daha kolay ulaşılabilir bir hedef haline gelecektir.

 

Kariyer Hedefleri: Lise döneminde öğrencilerimiz, rehberlik biriminin yoğun ve özel takibi altındadır. Bu süreçte öğrencilerimize bir dizi tanıma test ve envanteri uygulanır. Öğrencilerimizin zihinsel ve bilişsel yetenekleri ve eğilimleri, ilgileri, karakter özellikleri gibi birçok alanda bilimsel ölçeklerle tanıma çalışmaları yapılır. Tüm yönleriyle çok iyi tanıdığımız öğrencilerimize, kendileri için en doğru gelecek planını yapmaları için bilimsel destek veriyoruz. Lise döneminde her öğrencimiz, bir kariyer planı dosyası oluşturur. Bu dosyada, kendisiyle ilgili yapılmış bilimsel test ve envanter sonuçları, öğrencimizin kendini ifade ettiği özgün bir yazı ve DC Okulları Kariyer Planı Formu bulunur. Öğrenci bu formu, kendi durumuna uygun dayanaklarla temellendirip, geleceği ile ilgili akılcı, ulaşılabilir bir plan doğrultusunda doldurur.

Koçluk Sistemi: Okullarımızda öğrenci koçluğu sistemi etkin bir biçimde uygulanmaktadır. Bu sisteme göre öğrenci koçları öncelikle öğrenci tanıma araçları ile öğrencilerin çalışma davranışları, öğrenme stilleri, mesleki eğilimleri, mizaç özellikler, dikkat ve algı düzeyleri gibi birçok alanda veriyi toplar ve anlamlı bir rapor haline getirir. Öğrencinin tanınması aşamasından sonra öğrenciye neyi nasıl ve ne kadar uygulayacağımızla ilgili bir eylem planı oluşturulur ve bu plan belirli periyotlarda tekrar gözden geçirilip yeniden öğrenci ve veliyle işbirliği içinde güncellenerek uygulanmaya devam eder. Bu sistemde amaç öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlarda geliştirilmesi, zamanı ve enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek ve öğrencinin başarı sürecindeki şans faktörlerini en aza indirmektir.

 

Yabancı Dil Eğitimi:

Eğitim ve Kariyer Yaşantısına Güçlü Kılan İngilizce Eğitimi

İngilizce öğretim programımızın temelini oluşturan CEFR(Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi), dil yeterliliğini tanımlayan ve altı seviyeden (A1-A2:Temel Seviye; B1-B2:Orta Seviye; C1- C2 – Üst düzey) oluşan uluslararası bir standarttır.

Lise kademesinde öğrencilerimizin kültürel farkındalığını artırarak yapılandırdığımız, dil öğreniminde ve dil gelişim sürecinin takibinde teknolojiyi aktif bir şekilde kullandığımız yabancı dil öğrenme deneyimi ile öğrencilerimizin eğitim geçmişine ve kariyer yaşantısına uluslararası bir boyut kazandırıyoruz.

 

SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI VE YKS

Doğru Cevap Okulları, öğrencilerini gelecek yaşantılarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle donatmanın dışında ülkemizin bir eğitim gerçeği olan ulusal sınavlara hazırlığa da ayrı bir önem verilmektedir. Bu kapsamda öğrenci koçlarımızın desteği ile öncelikle öğrencilerin akademik düzeyleri ve yeterliliklerinin tespit edildiği bir dizi test uygulanır. Test sonuçları öğrencinin kariyer hedefleri doğrultusunda oluşturulacak olan akademik gelişim planı için en önemli veri kaynakları olarak değerlendirilir.

Öğrencilerimizin akademik olarak desteklenmesi gerekli bilgi ve becerilerle ilgili bir plan yapılır. Bu planın amacına ulaşması için öğrencinin öğrenme süreçlerine etki eden diğer yan etkenler de takip edilir. Öğrencinin bilişsel gelişimiyle birlikte duygusal ve fiziksel gelişimi de bu plan içinde takip edilir ve desteklenir.

Bilimsel ölçeklerle oluşturulan kariyer planı doğrultusunda öğrenciye sürekli bilgi aktarımı yapılır ve görüşmelerle sürecin hedefe doğru ilerlemesine destek olunur.

 

Performans ve Gelişim Etkinlikleri

Lise döneminde öğrencilerimizin özellikle akademik gelişimlerine yönelik kapsamlı bir takip sistemine sahibiz. Bu sistem kapsamında öğrencilerin her çözdüğü soru, her edindiği kazanımla ilgili dijital ortamlarda yapay zeka destekli sistemlerle veri toplama sistemine sahibiz. Bu ham veriler sistem sayesinde anlamlı raporlara dönüştürülmekte ve öğrenci koçlarımıza öğrenci ve veliye yol gösterebilmeleri için test edilebilir, ölçülebilir ve bir önceki dönemle karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktadır.

Öğrencinin önceden belirlenen hedefe olan yakınlığı ve hedefe ulaşma hızı ve sürecin sonuna kadar yapması gereken tüm çalışmalar öğrenci ile birlikte hazırlanır ve öğrenci-öğretmen-veli üçgeni arasındaki tam bir uzlaşma ile yürütülür.

Öğrencilerimize uyguladığımız mizaç belirleme test sonuçlarından alına raporlar da öğrencilerimizin hem kariyer planlamaları için hem de hedefe ulaşma stratejilerinin mizaç odaklı olarak belirlenmesi için kullanılan sağlam veri kaynaklarımızdır.