Eğitim Anlayışımız

Ortaokul dönemini “Gelişim” dönemi olarak tanımlıyoruz. İlkokul aşamasında sağlam zihinsel, sosyal ve beceri kazanımları ile donanmış öğrencilerimizin, hem gelişim dönemleri gereği fiziksel olarak hem de zihinsel, sanatsal, sportif anlamda gelişimlerinin en yoğun olacağı dönem olarak değerlendiriyoruz.

Ortaokul dönemini 5-6. Sınıflar ve 7-8. Sınıflar olarak iki ayrı evrede ele alıyoruz. Aynı gelişim dönemi içinde yer almasına karşın farklı özellikler barındıran bu iki gelişim evresinde öğrencilerimizin ihtiyacı olan gelişim odak noktalarına yoğunlaşıyoruz.

 

5 ve 6. sınıflarda öğrencilerimizin güven duygusunu, olumlu tutum geliştirmesini ve sosyal davranış sorumluluğuyla hareket etmesini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu dönemde atılacak sağlam temellerin yaşam boyu devam edecek bir başarıya dönüşeceğine inanıyoruz. Bu yaş grubundaki öğrencilerimizin sağlam akademik temellerin yanında sosyal yönden gelişmiş becerilere sahip ve aynı zamanda bedensel değişimlere hızlı uyum sağlayabilmelerini ve bu değişimleri sağlıklı biçimde kabul etmelerine daha fazla odaklanıyoruz.

 

7 ve 8. Sınıf aşamasında ise öğrencilerin özellikle ulusal sınavlardaki performanslarını geliştirecek çalışmalara odaklanıyoruz. Sağlam akademik becerilere sahip öğrencilerimizin, sınav performanslarını arttıracak dikkat, psiko-motor hız becerileri, duygu yönetimi gibi alanlarda gelişmelerine odaklanıyoruz.

 

Yabancı Dil Anlayışımız

 

İngilizce Dilinde İletişim Kurabilen Bireyler

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR), dil yeteneğini tanımlayan uluslararası bir standarttır; dünya genelinde öğrencilerin ihtiyaç duydukları dil becerilerini ve gelişim alanlarını tanımlamak için kullanılmaktadır.

Ortaokul kademesinde öğrencilerimizin gelişimsel ve dil geçmişlerini dikkate alınarak hazırladığımız yabancı dil eğitim programımız iletişim ve sosyal yeterlilik çerçevesinde şekillenmektedir. 21. yy becerileri paralelinde, teknoloji ile bütünleşmiş ve beş yetinin eşzamanlı gelişimine yönelik hazırlanan içerikler doğrultusunda yabancı dili iletişim odaklı platformlarda tecrübe eden öğrencilerimiz, hangi dilde konuşurlarsa konuşsunlar, kendilerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmektedir.

 

Sınavlara Hazırlık Programları

 

Okullarımızda ulusal sınavlara hazırlık programı 5. Sınıftan itibaren başlayan bir süreçtir. Özellikle okuduğunu anlama becerisinin gelişmesi, sınav başarısı için çok büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında farklı durumlarda benzer problemlere farklı çözümler üretebilme becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik ve uygulamalarla öğrencilerimizi destekliyoruz.

 

Ortaokulun ilk iki yılında okuduğunu anlama, sözel ve sayısal beceriler, düşünme becerileri, gerçek yaşam problemlerinin çözümü alanlarında ciddi kazanımlar hedefliyoruz. 7 ve 8. Sınıfta ise öğrencinin sınav performansını geliştirecek çalışmalara ağırlık verilmektedir.

7. sınıfın ikinci döneminden itibaren ulusal sınavlara hazırlık amacıyla ek ders ve etütlerle, yoğunlaştırılmış dönem dersleri ile öğrencilerimizin akademik yeterlilikleri geliştirilir. 8. Sınıf aşamasında öğrencilerimiz okul derslerinin dışında sınava hazırlı kurs programları ile yoğun ve verimli bir hazırlık sürecine girerler. Bu süreçte özellikle sınav performansını ön plana çıkaracak duygu yönetimi, dikkat ve algı, seçici dikkat, psiko-motor hız, okuduğunu anlama, hızlı okuma ve çalışma davranışları gibi alanlarda yoğun bir mentorluk desteği alırlar. Mentorlarımız, öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanmaları için bireysel çalışma planları, başarı takip sistemi ve sınava mental olarak hazırlanmaları için bilimsel verilerin ışığında destek olurlar.

 

Performans ve Gelişim Etkinlikleri

Ortaokul döneminde öğrencilerimizin sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerine yönelik kapsamlı bir takip sistemine sahibiz. Öğrencilerimizin sene içerisinde yaptıkları çalışmalar dönem ve yıl sonlarında portfolyo sunumları ile izlenir. Yaptıkları çalışmalar desteklenerek daha iyi seviyelere çıkarılması noktasında öğretmenlerimizce desteklenir. 8.sınıf bitiminde yapılacak olan merkezi sınava hazırlık kapsamında öğrencilerin her çözdüğü soru, her edindiği kazanımla ilgili dijital ortamlarda yapay zeka destekli sistemlerle veri toplama sistemine sahibiz. Bu ham veriler sistem sayesinde anlamlı raporlara dönüştürülmekte ve öğrenci koçlarımıza öğrenci ve veliye yol gösterebilmeleri için test edilebilir, ölçülebilir ve bir önceki dönemle karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktadır.

Öğrencinin önceden belirlenen hedefe olan yakınlığı ve hedefe ulaşma hızı ve sürecin sonuna kadar yapması gereken tüm çalışmalar öğrenci ile birlikte hazırlanır ve öğrenci-öğretmen-veli üçgeni arasındaki tam bir uzlaşma ile yürütülür.
Öğrencilerimize uyguladığımız mizaç belirleme test sonuçlarından alınan raporlar da öğrencilerimizin hem kariyer planlamaları için hem de hedefe ulaşma stratejilerinin mizaç odaklı olarak belirlenmesi için kullanılan sağlam veri kaynaklarımızdır.