Anaokulu Eğitim Anlayışımız

Anaokulu dönemini bir “Keşif Dönemi” olarak kabul ediyoruz. Bu dönemde tüm eğitim programlarımız ve etkinliklerimizin öğrencinin akademik yönelimlerini, sanatsal ve sportif becerilerini, kişilik özelliklerini ve sosyal-duygusal becerilerinin keşfetmeye odaklıyoruz.

Anaokulu eğitim modelimizde her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji programı uyguluyoruz. Çocuklarımız, özgür seçimlerde bulunurlar, hatalarını kendilerini denetlerler, hareket ederler, sosyal ilişkilerini kendileri kurarlar, çevreleri düzenli ve temizdir, özgür faaliyete dayalı bir disiplin ortamına sahiptirler, görsel okuma ve yazma etkinlikleri yaparlar.

 

Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.

 

6 Yaş grubunda öğrencilerin erken akademik becerilerinin ve motor becerilerin gelişimleri, önceki dönemlere göre programda daha fazla yer alır ve öğrenci bir sonraki eğitim aşamasına akademik olarak hazır hale getirilir. Tüm öğrencilerimizin okula başlama olgunluğuna sahip olabilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerilerle donanmalarına destek olunur.

 

Yabancı Dil Eğitimimiz

Uluslararası Standartlarda İngilizce Eğitim Müfredatı

Anaokulundan itibaren uyguladığımız yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, müfredatın temelini CEFR (Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi) kriterleri oluşturmaktadır.

Yabancı dil eğitiminde en önemli unsurun dilin aktif kullanmasını sağlayan öğretim tasarımları olduğunu bilerek, sınıf içi etkileşim çalışmalarından dijital öğrenme platformlarına kadar öğrencilerimizle buluşturduğumuz İngilizce dilindeki etkinlikler ile öğrencilerimizin İngilizce dilini yaşamın bir parçası olarak deneyimlemelerini sağlıyoruz.

İngilizce öğretmenlerimizin eşliğinde sürdürdüğümüz aktif yabancı dil eğitimiyle, öğrencilerimizin anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini de kavramaları için gerekli yetileri erken çocukluk döneminde kazanmalarına odaklanıyoruz.

 

 

Sosyal Duygusal Gelişim

 

Sosyal duygusal gelişim, çocuğun kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde olabilmesidir.

 

Okullarımızda anaokulu döneminde öğrencilerimiz için; kendilerine ve ailelerine ait özellikleri tanıtmasını, kendini özgün şekilde ifade edebilmesini, bir olay ya da durumla ilgili başkalarının duygularını açıklayabilmesini, bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterebilmesini, kendisinin ve başkalarının haklarını koruyabilmeyi, bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüleyebilmeyi, farklılıklara saygı göstermeyi, farklı kültürel özellikleri tanımayı ve bunları açıklamayı, sorumluluklarını yerine getirmeyi, kurallara uygun davranmayı, sanat eserlerinin değerini kavramayı ve estetik değerleri korumayı, kendine güvenmeyi, başka insanlarla iletişim kurmayı ve sorunlarını konuşarak çözmeyi temel kazanım hedefleri olarak belirledik.

 

Anaokulu döneminde öğrencinin sağlıklı sosyal ve duygusal gelişimi için mutlaka anne-babalarla iş birliği yaparız. Bu süreçte anne-baba tutum ve davranışları son derece önemlidir. Anna-babalarımızla yıl için eğitim programımız çerçevesinde periyodik olarak, online ve yüz yüze “Anne Baba Okulu” adıyla ifade ettiğimiz eğitim seminerleri ve örgütsel öğrenme çalışmaları uygularız. Bu sayede hem alanında uzman isimlerin bu konularda yapılan en son bilimsel çalışmalar ışığında velilerimizi geliştirmesini hedefleriz hem de örgütsel öğrenme çalışmalarıyla velilerin bizzat bazı durum ve olayları deneyimleyerek tecrübe etmelerini hedefleriz.

 

Düşünme Becerileri Programı

21. yüzyılda düşünme becerilerinin çok ön plana çıktığını biliyoruz. Öğrencilerimiz, bu yeni çağın nitelikli insan kaynağını oluşturacaklar. Okullarımızda öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesine en az akademik eğitim kadar önem veriyoruz. Tek başına akademik donanımın yeterli olmayacağı yeni çağımızda, öğrencilerimizin bilgi yönetimi, yetenek yönetimi, performans yönetimi ve kriz yönetimi konusunda üstün beceriler kazanmasını hedefliyoruz.

 

Anaokulumuzda haftada 1 saat “Düşünme Becerileri” dersi işlenmektedir. Bu ders için özenle seçtiğimiz “Düşünme Becerileri Eğitim Seti”miz, öğretmen ve öğrencilerimize hazır bir program imkanı sunmaktadır. Düşünme becerileri eğitimi konusunda uzman öğretmenlerimiz ellerinde bulunan materyal ve ders planlarını kendi özgün uygulamalarıyla zenginleştirerek işlerler ve öğrencilerimin özgün becerilerinin ortaya çıkmasına, etkili yaşam problemleri çözme becerilerin gelişmesine destek olurlar.

 

 

Mizaç Odaklılık Anlayışımız

 

Okullarımızda tüm kademelerde “Mizaç Odaklı Eğitim Anlayışı” benimsenmektedir. Bu yaklaşıma göre her öğrenci farklı bir mizaç özelliğine sahiptir ve bu farklılıklar nedeniyle öğrenme türleri, çalışma davranışları, güdülenme kaynakları gibi süreçler de birbirinden farklılık gösterir. Bu sebeple öğrencilerimizin anne-baba ve öğretmenlerinin değerlendirmeleri ile raporlaştırılan bir test sonunda mizaç özellikleri tespit edilir ve öğretim planlarından, değerler eğitimine, rehberlik çalışmalarından etkinliklere kadar birçok alanda farklılaştırılmış, kişiye özgü uygulamalar yapılmaktadır. Bu sayede her öğrenci ihtiyacı olan alanda yönlendirilmekte, güçlü yönlerini geliştirip zayıf yönlerini geliştirme imkanı bulmaktadır.